»

Seneste blogs:


Hvad betyder en 1 eller 3 faset inverter? Summationsmåler – alt du skal vide

Author

Magnus Stjernegaard

--IMAGE MISSING--

Hvad betyder det at du har 1 eller 3-faset inverter med summationsmåler?

Det er et relevant spørgsmål – men hvad betyder inverterens faser egentlig for din husstands evne til at bruge strøm fra solceller

Helt generelt betyder én fase; én ledning som strøm løber igennem. Når vi snakker invertere til solceller, er der derfor tale om hvor meget strøm fra solceller som inverteren kan håndtere. Her er det dog meget vigtigt at pointere at det i Danmark er af mindre betydning, så længe man i ens husstand har installeret en summationsmåler.
 

Danske husstande har enten en fasemåler eller en summationsmåler. En fasemåler måler strømmen fra hver enkelt fase i din installation, hvorimod en summationsmåler summerer strømmen fra hver enkelt fase i din husstand. Derfor kan det altså have stor betydning hvis du har solceller, om din elmåler er en fasemåler eller summationsmåler. Vi er i Danmark så heldige at alle danske husstande er berettiget til en summationsmåler, sådan at netselskabet kan se hele produktionen fra dit solcelleanlæg, og derefter modregne forbrug og produktion.
 

En summationsmåler sikrer at al produktion fra dit solcelleanlæg bliver reflekteret i din husstands elregning. Med en summationsmåler bliver dit netselskab løbende opdateret, omkring hvor meget energi dine solceller leverer til elnettet. Dette bliver så modregnet i den ekstra el du ville skulle købe fra elnettet. Dermed kan du med en summationsmåler, være sikker på at den maksimale mængde solcellestrøm er blevet benyttet i din husstand – uanset om du har en 1 eller 3 faset inverter.
 

Læs mere om processen i at få en summationsmåler fra dit netselskab længere nede i denne blog.

Hvordan får jeg en summationsmåler?

Dit netselskab er forpligtet til at installere en summationsmåler hvis du beder om det, da du som husejer er berettiget til den. I mange nyere huse vil netselskabet automatisk installere en summationsmåler, og hvis måleren er blevet skiftet til en fjernaflæst måler har netselskabet i mange tilfælde udskiftet den gamle måler til en summationsmåler.
 

Dermed er der altså en chance for at din husstand, uden du ved det, allerede er udstyret med en summationsmåler.
 

1. Check med dit netselskab om din husstand allerede er udstyret med en summationsmåler
 

Er den ikke udstyret med en summationsmåler, så skal du anmode dit netsselskab om at udskifte din fasemåler til en summationsmåler.

summationsmaaler.webp

2. Anmod dit netselskab om at udskifte din fasemåler til en summationsmåler.

 

Omkostningen for selve arbejdet ved udskiftningen ligger ved dig som slutbruger. Du skal altså ikke betale for selve summationsmåleren, men for arbejdet ved dette. Dansk Energi har via deres branchevejldenings standardgebyrer, vejledt netselskaberne om at en udskiftning må koste 1.562,50 DKK inkl. moms (1.250 DKK eks. moms).
 

Fakturaen for denne udskiftning sendes, efter udskiftningen har fundet sted, direkte til din husstand.
 

Dit elselskab som du modtager din elregning af er ikke det samme som dit netselskab. Dit netselskab leverer strømmen, og afregner med dit elselskab. Du kan finde dit netselskab via følgende link: https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab
 

Er du interesseret i uforpligtende rådgivning vedrørende et solcelleanlæg, så kontakt os nu på +45 7020 7474 eller kontakt@viasol.dk. Du kan også få et tilbud nu med vores prisberegner: https://www.viasol.dk/viasol-total.

1-faset inverter effektivitet

I Danmark er der en begrænsning på 3,68 kW solcelleproduktion per fase. Dermed er en én faset inverter begrænset til at kunne supplere din husstand øjeblikkelige elforbrug med 3,68 kW. Dette vil for mange husstande være nok, men der er også mange solcelleanlæg som kan opleve større produktion end dette og dermed glippe på noget af deres produktion. Med en batteribank og inverter fra Sonnen er dette dog et mindre problem.

 

En batteribank og inverter fra Sonnen er nemlig så intelligent at den delvist kan omgå begrænsningen. Inverteren kan i sig selv supplere 3,68 kW til huset, og benytte den strøm til at dække husstandens nuværende forbrug. Men hvor de fleste 1-fasede invertere ville være begrænset til dette, så kan en Sonnen også levere 3,3 kW simultant til batteribanken. Dermed omgår man med Sonnen denne begrænsning, og kan udnytte produktionen fra ens solcelleanlæg til det maksimale.
 

Det skal dog noteres at inverteren maksimalt kan håndtere 6.5 kW. Så bliver der brugt 3,68 kW på husstandens forbrug, kan der leveres 2,82 kW til batteribanken – og kun hvis batteribanken har plads. Ydermere kan batteribanken aflades til at benytte mere end 3,68 kW egenproduceret energi i husstanden.

 

For at give et eksempel: Hvis du har en produktion på 6 kW fra dit solcelleanlæg, et forbrug på 4 kW og en batteribank som ikke er helt fyldt op. Produktionen vil først og fremmest gå til at dække din husstands forbrug, her hvor inverteren kan supplere 3,68 kW ud af de 4 kW. Dermed er der 2,32 kW overskydende produktion, disse som kan benyttes til at oplade batteriet. De resterende 0,32 kW i husstandens forbrug vil blive hentet fra elnettet.

 

Du kan læse mere om vores inverter og batteribank fra Sonnen her: https://www.viasol.dk/sonnen-batteribank

Lav din egen strøm med solceller

Gør som vores +5.000 kunder

Spar op til 70% på din elregning

Vi rådgiver, monterer og servicerer

IMAGE MISSING