Velkommen til support portalen

Find svar på dine tekniske spørgsmål og udfordringer her på Viasols support portal.
Vælg en overordnet kategori, så løser vi problemet sammen med dig.

Hvilket produkt oplever du problemer med?

Vælg en kategori herunder for at finde løsningen på din tekniske udfordring.

Er der forekommet en skade ved levering eller montering, så opret en sag her.

Sonnen hybridanlæg

Her finder du svar på tekniske spørgsmål vedr. Sonnen

--IMAGE MISSING--

Introduktion til Sonnen

Hvordan fungerer Sonnen anlægget?

For at hjælpe dig med at komme ordentligt i gang med dit solcelleanlæg, har vi udarbejdet en introduktions guide som giver dig et overblik over hvordan din batteribank fungerer.


Find introduktionsguiden her: https://www.viasol.dk/Introduktion-Sonnen.pdf

Hvordan Sonnen systemet fungerer

Hvordan fungerer mit anlæg

Sonnen inverteren er i stand til at kunne håndtere op til 6,5kW som genereres fra panelerne. Denne producerede strøm vil enten blive benyttet til at dække din husstands forbrug, blive lagret på batteriet, eller blive sendt videre på elnettet.

SonnenDiagram

Foroven ses en typisk opsætning af et anlæg (med én inverter og et tilhørende batteri), med de forskellige begrænsninger. Begrænsningen på 3,68kW skyldes dansk lovgivning for 1- fasede systemer og skal betragtes således at Sonnen systemet (både batteri og solceller tilsammen), tilsammen kan dække 3,68kW af husstandens samlede forbrug. Denne begrænsning vil løbende blive refereret til som "inverterens maksimale AC-output".

Det er vigtigt at pointere at der udover de 3,68 kW der bliver benyttet på husstandens forbrug, kan smides op til 3,3 kW på batteribanken – dog stadig med en maksimal udnyttelse af 6,5 kW. Vi vil nedenfor beskrive et par eksempler på mulig udnyttelse af din egenproducerede energi.

Eksempler

Overskudsproduktion ved batteriladning under 100%

Produktion: ______6 kW

Forbrug: _________4 kW

Batteri: _________<100%

I dette tilfælde vil anlægget dække 3,68kW af de 4 kW forbrug, da dette er inverterens maksimale AC-output. Den resterende overskudsproduktion på 2,32kW vil blive opladt på batteriet og forbruget på 0,32kW der mangler at blive dækket vil blive hentet fra elnettet*.

Overskudsproduktion ved batteriladning på 100%

Produktion: ______6 kW

Forbrug: _________4 kW

Batteri: _________<100%

Her har husstanden et 2kW forbrug som bliver dækket af anlæggets produktion hvilket betyder at der er 4kW i overskudsproduktion. Af denne overskudsproduktion vil 1,68kW sendes til elnettet og 2,32kW vil gå tabt. Dette er tilfældet fordi eksport af strøm til elnettet også går ind under inverterens maksimale AC-output på 3,68kW.

Begrænsning på 3,68

Hvorfor producerer jeg ikke mere end 3.68 kW?

Sonnen inverteren er en etfaset inverter, hvilket betyder at den i henhold til dansk lovgivning er begrænset til 3,68 kW (16A). Dette betyder ikke at inverteren ikke kan udnytte større produktion end 3,68 kW, men at anlægget samlet set kan udnytte op til 6,5 kW ved at sende den overskydende produktion til batterierne, såfremt der er ledig kapacitet på batteriet.

Salg af overskudsstrøm

Hvordan sælger jeg min overskudsproduktion?

For potentielt at kunne tjene penge på den overskudsstrøm som dit anlæg producerer ved at sende det på elnettet, kræver det at du laver en aftale med en balanceansvarlig.

En balanceansvarlig virksomhed hjælper kunder, der ønsker at sælge deres overskudsproduktion, ved at facilitere handlen mellem producenter og forbrugere. De sikrer en korrekt afregning af overskudsproduktionen og administrerer den nødvendige dokumentation og logistik.

Nedenfor ses nogle eksempler på balanceansvarlige virksomheder:

GSRN-nummer:

For at kunne tegne en aftale om salg af overskudsproduktion med en balanceansvarlig, skal du finde dit anlægs GSRN-nummer. GSRN-nummeret bliver genereret efter at dit anlæg tilmeldes hos energistyrelsen og kan efterfølgende findes på https://eloverblik.dk/ eller hos din elleverandør.

Overvågning via app og browser

Sonnen anlægget kan overvåges enten via en applikation på din smartphone eller tablet, eller via din computers browser.

Via app

iOS (iPhone el. iPad)

Ønsker du at tilgå anlægget via din iOS enhed, skal du downloade Sonnens app kaldet "my sonnen", som du kan finde på App Store eller på flg. link:

my sonnen på App Store

Øvrige (Android, mm.)

Ønsker du at tilgå anlægget via andre operativsystemer såsom Android, skal du downloade Sonnens app kaldet "my sonnen", som du finder i dit lokale applikationsbibliotek eller på flg. link:

my sonnen på Google Play

Via browser:

For at kunne tilgå overvågningen af dit anlæg, skal du tilgå nedenstående link fra en vilkårlig browser. Siden understøttes af langt de fleste browsere, herunder Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, mm.

https://my.sonnen.de/

Introduktion til my sonnen

Appen, my sonnen, viser dig alle dine energidata på farten. Du kan følge alt på din telefon, herunder solcelleproduktionen, husstandens forbrug, samt batteriets ladetilstand.

Har du en ekstra inverter tilsluttet din husstand udover Sonnen inverteren, vil den totale produktion for begge anlæg kunne aflæses i my sonnen appen.

De forskellige udtryk i angivet i my sonnen appen

Under performance/analysis

Production

Produktion fra solceller angivet i kW.

Consumption

Husstandens forbrug angivet i kW (inkl. evt. opladning af elbil).

Battery

Batteriets op/afladning angivet i kW.

State of charge

Batteriets ladestand i %.

Under statistics

Independence

Mængden af forbrug som er dækket af egenproduceret strøm %.

Grid purchase

Mængden af forbrug som er dækket af strøm fra elnettet i %.

Self-consumption

Mængden af egenproduceret strøm som er gået til egetforbrug i %.

Grid feed-in

Mængden af egenproduceret strøm som er sendt til elnettet i %.

Køb af strøm fra nettet (Time of Use)

Hvordan indstiller jeg til køb af billig strøm?

Time of Use funktionen gør det muligt at vælge et specifikt tidsrum på dagen, hvor batteriet tvinges til at oplade fra elnettet. Dette kan især være brugbart hvis man ønsker at købe strøm på tidspunkter hvor priserne af lave, til brug når de igen er høje.

For at indstille denne funktion, skal du blot følge de nedenstående trin.

1. Tilgå Sonnens konfigurationsportal

Vi anbefaler at der benyttes enten PC, Mac, Chromebook (el. lign) for at tilgå portalen og derved få adgang til de nødvendige indstillinger. Vær opmærksom på at den enhed du benytter til at tilgå portalen også skal være tilkoblet samme net som Sonnen enheden selv.

1.1 Skriv følgende webadresse i din internetbrowser: https://find-my.sonnen-batterie.com/

1.2 Tryk da på "Configure Assistant 2.0" og indtast følgende login informationer.

User: user

Password: sonnenUser3552

2. Find Time of Use

2.1 Navigér til "Settings" under "Menu" i venstre side af portalen.

2.2 Under settings finder du sektionen "Operating Mode" som indeholder funktionen "Time-of-Use".

2.3 Dernæst trykkes der på "Add new charge event".

3. Indstil Time of Use

3.1 Efter trin 2.3 skulle "Configure charging" menuen gerne vises. Her angives et tidsrum hvor batteriet oplader fra nettet, med udgangspunkt i for hvornår batteriet starter med at oplade fra elnettet (Start) og et tidspunkt for hvornår batteriet stopper med at oplade (End).

3.2 Dernæst indstilles "Max. Power from grid". Denne funktion angiver størrelsen på effekten (W) som batteriet lader med i dette tidsrum. Vi anbefaler at sætte denne til det maksimale ved at føre slideren helt til højre (ønsker man derimod at indstille batteriet til hverken at op- eller aflade, kan denne sættes til 0).

3.3 Tryk nu på "apply" som foroven og herefter på "Save schedule", som det ses under trin 2.3. Indstillingen skulle nu være gemt.

Genstart af Sonnen

Hvordan genstarter jeg Sonnen?

En genstart løser langt de fleste problemer

Der kan være flere årsager til at en genstart kan være fordelagtigt og guiden til dette finder du nedenfor.

For at genstarte Sonnen anlægget skal du først sørge for at slukke det, lade anlægget være slukket i 15 minutter, og dernæst tænde det igen.

Du kan finde guiden til genstart af anlægget på flg. link: Genstart af Sonnen

Batteri

Mit batteri starter først opladning sent på dagen?

Det er Sonnens forecast funktion der er aktiveret. Denne funktion er med til at optimere økonomien for anlægget hvis man får afregning for sin overskudsproduktion af solcellestrøm via sit elselskab.

Sonnen forecast funktionen kobler dit forbrugsmønster sammen med vejrdata. Sonnen systemet vurderer således om det giver mening først at starte med at lade batteriet senere på dagen, da systemet kan forudsige om du vil opnå et fuldt batteri alligevel. Således optimeres feed-in til nettet og den mængde strøm der evt. vil blive ramt af begrænsningen på feed-in på 3,68 kW minimeres.

Jeg kan ikke aktivere forecast?

Er feltet "Switch off weather forecast for intelligent charging management" gråt og du ikke er i stand til at tilgå indstillingen, skyldes det en indstilling som kun Sonnen har mulighed for at ændre.

Battery

Er dette tilfældet, og ønsker du at aktivere forecast funktionen, skal du blot oprette en servicesag på https://viasol.dk/servicesag med beskeden om at du ønsker forecast funktionen tilgængelig - så sørger vi for resten.

Mit system er lige blevet sat op, og det lader ikke på batterierne?

Når anlægget lige er blevet installeret og idriftsat, starter batterierne med at kalibrerer. Det betyder blot at batterierne synkroniseres med hinanden således at anlægget kan lade og aflade optimalt. Denne proces kan tage op til 24 timer.

OBS! Hvis du senere har fået udvidet batterikapaciteten i dit anlæg, som er en af fordelene ved at vælge et Sonnen anlæg, vil du også skulle igennem denne proces af balancering af batterierne.

Battery care for maintenance

Du kan indimellem opleve at batteriet lades fuldt op fra elnettet af sig selv. Dette skyldes "Battery care" funktionen, som har til formål at balancere battericellerne. Balancering af battericeller handler om at sikre, at hver celle i batteriet har den samme mængde opladning og gøres for at optimere batteriets ydeevne og levetid. Ved at justere opladningen på de enkelte celler, sørger man for, at de arbejder sammen på en ensartet måde og undgår ubalancer, der kan forringe batteriets effektivitet.

Anlæg offline (Sonnen)

Hvad skal jeg gøre hvis mit Sonnen anlæg er offline?

Hvis du har skiftet internetudbyder, router, eller dit Sonnen anlæg på anden vis har mistet forbindelsen til nettet (lyser gul), kan du følge denne guide til at reetablere forbindelsen til nettet.

Vi anbefaler dog altid at forsøge at genstarte systemet først - det løser de fleste problemer. Guiden til genstart kan du finde her:

Genstart anlæg

Hjælper det ikke at genstarte anlægget, kan du finde guiden til reetablering af internetforbindelse for Sonnen invertere her:

Reetablering af internetforbindelse, Sonnen

Mit anlæg lyser blåt/gult/rødt

Hvad betyder lyset i logoet på mit anlæg?

Sonnen eclipse (cirklen over sonnen logoet, kaldet "eclipse") fungerer som statusindikator for dit sonnenBatterie. Lyset er pulserende og varierer derfor i styrke.

Farven gør det nemmere for dig at finde ud af, om der er et problem med batteriet, og om der er behov for fejlfinding. Nedenfor finder du en enkel vejledning i de forskellige farvers betydning, og de første trin, du kan tage for at løse problemet.

Bemærk, genstart af SonnenBatteriet er altid første step for at få anlægget tilbage i drift igen. Se vejledning til Genstart af Sonnen her.

Farveindikation

Blå eclipse (hvidt skær)

Normal betjeningstilstand for systemet.

Gul eclipse

Ingen internetforbindelse. Anlægget er ikke afhængig af internetforbindelse for at producere, du kan blot ikke følge med på overvågningen, og derfor er det ikke et akut problem.

Kontroller, at internetforbindelsen fungerer i huset. Følg endvidere vejledningen her på siden, Mit anlæg er offline.

Rød eclipse

Er der en rød eclipse på inverteren, er en genstart påkrævet. Guiden til genstart af anlægget finder du her.

Skifter farven herefter ikke til blå eclipse, anbefaler vi at du udfylder en servicesag nederst på siden hvorefter du vil blive kontaktet af en af vores teknikere.

Sonnen Eclipse & Genstart

Hvorfor sender mit anlæg strøm på nettet?

Mit anlæg sender og trækker strøm fra nettet, hvorfor det?

Selv når anlægget kører optimalt vil man kunne opleve meget små værdier af tilgang eller afgang til elnettet.

Anlægget fungerer helt lavpraktisk således:

  • Når der er solcelleproduktion, sender Sonnen systemet en minimal mængde strøm ud mod elnettet for at blokere strømmen fra elnettet i at komme ind i husstanden. På samme måde kan man opleve at der trækkes en minimal mængde strøm fra nettet for at blokere batteriet fra at sende strøm ud på nettet.
  • Selvom Sonnen systemet har en meget hurtig reaktionstid, kan der opstå korte "spikes", hvis man f.eks. starter en elkedel der lynhurtigt suger strøm, hvor Sonnen systemet ikke reagerer præcis på samme tid, men sekunder efter.
  • Sonnen Systemet lader og aflader med op til 2,5 kW hvis man har 5 kW batteri. Hvis man har 7,5 kW batteri eller mere lader og aflader batteriet med op til 3,3 kW. Dvs. der kan forekomme tidspunkter hvor solcellerne producerer mere end der kan forbruges i husstanden og lades på batteriet, og her vil overskudsproduktion blive sendt ud på nettet.
  • Yderligere skal der altid indregnes en usikkerhed på målinger/visninger pga. tidsforskydning af målt og vist data.
  • En anden ting man kan opleve i de mørke vintermåneder er, at batteriet selv foretager en opladning fra elnettet. Dette sker typisk efter 30 dage hvor batteriet ikke har været ladet i nogen nævneværdig grad. Dette sker automatisk og som en del af vedligeholdelsen af batterierne.

Mit anlæg sender og trækker strøm fra nettet, hvorfor det?

Fandt du ikke hvad du søgte?

Prøv spørgsmål generelt

Huawei hybridanlæg

Her finder du svar på tekniske spørgsmål vedr. Huawei

--IMAGE MISSING--

Introduktion til Huawei

Hvordan fungerer Huawei anlægget?

For at hjælpe dig med at komme ordentligt i gang med dit solcelleanlæg, har vi udarbejdet en introduktions guide som giver dig et overblik over hvordan din batteribank fungerer.


Find introduktionsguiden her: https://www.viasol.dk/Introduktionsguide-Huawei.pdf

Hvordan fungerer mit anlæg

Hvordan fungerer mit anlæg

Som standardindstilling prioriterer Huawei anlægget at sende den producerede energi fra solcellerne til husstandsforbruget. Hvis produktionen her overstiger forbruget (og der genereres overskudsproduktion) lagres strømmen på batteriet, såfremt at der er ledig kapacitet. Skulle det ske at batteriet her ikke har kapacitet nok, sendes overskudsproduktionen til elnettet hvor du givetvis vil kunne få penge for salg af denne overskudsproduktion.

Eksempler

Nedenfor kan du se eksempler på hvordan Huawei inverteren fungerer i tre forskellige scenarier. Dette med udgangspunkt i nedenstående opsætning, som er et eksempel på en installation med en SUN2000-6KTL-M1 inverter og LUNA 5 kWh batteri. Det står beskrevet længere nede i denne guide, hvordan du finder frem til din specifikke opsætning og de tilhørende værdier.

-- images missing --

Mindre produktion end forbrug med en batteriladning på mere end 0%

Produktion: ______2 kW

Forbrug: _________5 kW

Batteri: _________<100%

I dette tilfælde vil anlægget dække 2 kW af produktionen og batteriet vil tilføre yderligere 2,5 kW. Da batteriets maksimale afladningskapacitet er 2,5 kW, il de resterende 0,5 kW af husstandens forbrug vil dækkes af elnettet.

Ved overskudsproduktion og et ikke-fyldt batteri (batteriladning på mindre end 100%)

Produktion: ______7 kW

Forbrug: _________1 kW

Batteri: _________<100%

Her vil anlægget først of fremmest dække forbruget på 1 kW. Der er nu 6 kW tilovers og da batteriet kan trække 2,5 kW energi, sendes denne energi til batteriet og de resterende 3,5 kW sælges som salg af overskudsproduktion til elnettet.

Ved overskudsproduktion og et fyldt batteri (batteriladning på 100%)

Produktion: ______7 kW

Forbrug: _________1 kW

Batteri: _________100%

Igen dækker batteriet 1 kW af forbruget, men da der ikke er plads på batteriet, kan overskudsproduktionen ikke sendes til lagring på dette. Endvidere er inverteren begrænset til en effekt på 6 kW (hvoraf 1 kW bruges til at dække forbruget), hvilket betyder at den vil sende de resterende 5 kW af den maksimale effekt til elnettet som salg af overskudsproduktion.

Da salg af overskudsproduktion til elnettet regnes som en del af husstandsforbruget, betyder det det altså at 1 kW går til spilde, da inverterens maksimale effekt udnyttes og at batteriet er fuldt opladt.

Hvad er kapaciteten på dit anlæg?

Huawei inverteren og hvor meget strøm den kan producere og levere, afhænger af den specifikke model som er installeret og anlægget som helhed. I skemaet nedenfor, kan du se den maksimale afladningseffekt (output) som de forskellige invertere har. Med andre ord, kan du se nedenfor, hvor meget din inverter er i stand til enten at dække af dit forbrug, lagre på dit batteri eller sende på elnettet et givent tidspunkt. Modelnummeret på din model fremgår i det fremsendte tilbudsmateriale.

Inverter

Maks. effekt (X)

Hybrid

SUN2000-3KTL-M1

3 kW

Ja

SUN2000-4KTL-M1

4 kW

Ja

SUN2000-6KTL-M1

6 kW

Ja

SUN2000-8KTL-M1

8 kW

Ja

SUN2000-10KTL-M1

10 kW

Ja

SUN2000-12KTL-M1

12 kW

Nej

At inverteren er "hybrid" betyder at den har mulighed for at have et batteri tilkoblet. Nedenfor kan du se hvor meget netop dit batteri maksimalt er i stand til at oplade fra inverteren eller aflade til forbrug.

Batteri

Maks. effekt (Y)

LUNA 5 kWh

2.5 kW

LUNA 10 kWh

5 kW

LUNA 15 kWh

5 kW

Nedenfor ses en typisk opsætning af et Huawei anlæg (med én inverter og dertilhørende batteri), hvor X er den maksimale effekt inverteren kan levere, Y er den maksimale effekt batteriet kan op/aflade med og Z er den samlede effekt af de monterede paneler.

-- images missing --

Hvor meget strøm kan mit anlæg producere?

Enheden for den maksimale mængde strøm som panelerne i teorien kan producere kaldes watt-peak, forkortet som "Wp". Denne værdi kan du finde i dit tilbud og opgøres i antallet af paneler ganget med deres individuelle watt-peak. F.eks. har 16 paneler af 405 Wp hver, tilsammen 6480 Wp (6.48 kWp).

Dit anlæg kan i teorien opnå denne maksimale produktion, dog forudsætter dette en række parametre som hver især har indflydelse. Skygge på panelerne (fra skyer og/eller træer mm.), solens indgangsvinkel, luftfugtighed, panelernes temperatur og atmosfærens temperatur, har alle indflydelse på om den maksimale produktion kan opnås.

Der er altså mange faktorer der spiller ind og det bør derfor betragtes som en sjældenhed at anlægget opnår absolut maksimal produktion.

Salg af overskudsstrøm

Hvordan sælger jeg min overskudsproduktion?

For potentielt at kunne tjene penge på den overskudsstrøm som dit anlæg producerer ved at sende det på elnettet, kræver det at du laver en aftale med en balanceansvarlig.

En balanceansvarlig virksomhed hjælper kunder, der ønsker at sælge deres overskudsproduktion, ved at facilitere handlen mellem producenter og forbrugere. De sikrer en korrekt afregning af overskudsproduktionen og administrerer den nødvendige dokumentation og logistik

Nedenfor ses nogle eksempler på balanceansvarlige virksomheder

Overvågning via app og browser

Hvordan overvåger jeg mit anlæg?

Huawei anlægget kan overvåges enten via en applikation på din smartphone eller tablet, eller via din computers browser.

Via app

iOS (iPhone el. iPad)

Ønsker du at tilgå anlægget via din iOS enhed, skal du downloade Huaweis app kaldet "FusionSolar", som du kan finde på App Store eller på flg. link:

FusionSolar på App Store

apps.apple.com/dk/app/fusionsolar/id1529080383?l=da

Øvrige (Android, mm.)

Ønsker du at tilgå anlægget via andre operativsystemer såsom Android, skal du først downloade Huaweis eget applikationsbibliotek som hedder "AppGallery". AppGallery finder du her:

AppGallery (skal linke til nedenstående)

consumer.huawei.com/my/mobileservices/appgallery/android-installation/

Når AppGallery er downloadet, skal du finde "FusionSolar", som er appen hvorigennem du kan overvåge og tilgå Huawei anlægget.

Via browser

For at kunne tilgå overvågningen af dit anlæg, skal du tilgå nedenstående link fra en vilkårlig browser. Siden understøttes af langt de fleste browsere, herunder Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, mm.

eu5.fusionsolar.huawei.com

Introduktion til FusionSolar

FusionSolar viser dig alle dine energidata på farten. Du kan følge alt på din telefon, herunder solcelleproduktionen, husstandens forbrug, samt batteriets ladetilstand.

Har du en ekstra inverter tilsluttet din husstand udover Huawei inverteren, vil den totale produktion for begge anlæg kunne aflæses i FusionSolar.

De forskellige udtryk i angivet i FusionSolar

Nogle af udtrykkene angivet nedenfor forudsætter at et powermeter er installeret og disse er markeret med en stjerne (*). I alle installationer hvor der indgår et batteri, medfølger der et powermeter. Med andre ord vil du derfor ikke være i stand til at at se disse datapunkter, da et powermeter er påkrævet.

Under Energy Management

Under Energy Management kan du se den samlede produktion på dags-, måneds-, års- og livstidsbasis, samt data med fem minutters interval i graferne nederst.

-- images missing --

Med udgangspunkt de to bjælker, Yield og Consumption, kan du aflæse flg.:

Yield

= Produktion fra solceller angivet i kWh.

Consumed

= Mængden af energi som er gået til at dække forbrug i kWh.

Fed to grid

= Mængden af energi som er sendt til elnettet i kWh.


Consumption*

= Husstandens forbrug (inkl. evt. elbil) angivet i kWh.

From PV*

= Mængden af forbruget som er dækket af egenproduktion i kWh.

From grid*

= Mængden af forbruget som er dækket af elnettet i kWh.

I graferne kan du aflæse data for anlægget på femminutters-basis, hvor de forskellige datapunkter har flg. betydning:

PV output

= = Hvor meget panelerne producerer i kW.

Total consumption

= Forbruget i kW.

Consumed from PV

= Mængden af strøm som benyttes til at dække forbrug/lades på batteri mm. i kW.

Battery (charge)

= Mængden af strøm som lades på batteriet i kW.

Battery (discharge)

= Mængden af strøm som batteriet aflader i kW.

Under Live View

Som i Energy Management kan du her læse produktion (PV), batterikapacitet og effekt (Battery), forbrug (Load) og hvor meget der enten hentes eller sendes til/fra elnettet (Grid) i realtid.

-- images missing --

Det er vigtigt at påpege at der indimellem kan fremkomme nogle tal som ikke nødvendigvis er retvisende for anlæggets reelle performance, hvorfor vi anbefaler at man benytter Energy Management, hvis man altså vil have et mere nøjagtigt billede af anlæggets performance.

Køb af strøm fra nettet (Time of Use)

Køb af strøm fra nettet (Time of Use)

Time of Use funktionen gør det muligt at vælge et specifikt tidsrum på dagen, hvor batteriet tvinges til at oplade fra elnettet. Dette kan især være brugbart hvis man ønsker at købe strøm på tidspunkter hvor priserne af lave, til brug når de igen er høje.

For at indstille denne funktion, skal du blot følge guiden nedenfor:

ToU-Huawei.pdf

Reetabler internetforbindelse

Anlæg offline (Huawei)

Hvis du har skiftet internetudbyder, router, eller dit Huawei anlæg på anden vis har mistet forbindelsen til nettet kan du følge denne guide til at reetablere forbindelsen til nettet.

Vi anbefaler dog altid at forsøge at genstarte systemet først - det løser de fleste problemer. Guiden til genstart kan du finde her:

Genstart anlæg

Hjælper det ikke at genstarte anlægget, kan du finde guiden til reetablering af internetforbindelse for Huawei invertere her:

Reetablering af internetforbindelse, Huawei

Genstart af Huawei

En genstart løser langt de fleste problemer

Der kan være flere årsager til at en genstart kan være fordelagtigt og guiden til dette finder du nedenfor.

For at genstarte Huawei anlægget skal du først sørge for at slukke det, lade anlægget være slukket i 15 minutter, og dernæst tænde det igen.

Sluk anlægget

Trin 1

Sluk for anlægget i eltavlen ved at slå sikringen fra. Som regel er denne mærket med "inverter".

Trin 2

Sluk for inverteren ved at dreje DC-knappen på selve inverteren, på OFF, som sidder nederst på inverteren som set nedenfor:

-- images missing --

Trin 3

Sluk for batteriet ved at slukke for DC-knappen på som sidder øverst på højre side af batterikabinettet som set nedenfor:

(Sluk evt. for din internet router hvis der har været problemer med at få anlægget online)

-- images missing --

Trin 4

Afvent 10-15 min. mens anlægget er slukket.

Tænd anlægget

Trin 1

Tænd for batteriet ved at tønde for DC-knappen.

Trin 2

Tænd for inverteren ved at dreje DC-knappen til ON.

Trin 3

Tænd for anlægget i eltavlen ved at slå sikringen til.

Datablade og brugermanualer

Her finder du forsklige manualer til Huawei anlæg

User manualer til Luna 2000 5 15 50:

EN_User-manual_Luna2000-5-15-S0.pdf

User manualer til Luna 2000 2KTL L1:

EN_User-manual_Luna2000-5-15-S0.pdf

User manualer til Luna 2000 3 10KTL M1:

EN_User-manual_Luna2000-5-15-S0.pdf

Fandt du ikke hvad du søgte?

Prøv spørgsmål generelt

Growatt hybridanlæg

Her finder du svar på tekniske spørgsmål vedr. Growatt

Growatt hybridanlæg

Inverteren er offline

Jeg kan ikke få angang til overvågningen

Måske du har skiftet internet udbyder eller der er noget ander der har ændret sig i din opsætning.


Du kan genskabe forbindelsen til Growatt overvågningen (ShinePhone) ved at lave en genstart af forbindelsen. Du skal slåedes blot klikke på linket herunder og følge vejledningen.


2. Growatt inverteren er offline_reset WIFI_vejledning_Privat kunde

Opsætning af overvågning

Hvordan opsætter jeg overvågningen via ShinePhone appen

For at udføre opsætningen af overvågningen via ShinePhone skal du blot klikke på linket herunder og følge vejledningen.


1. Veljedning til opsætning af Growatt Shinephone_APP_Privat kunde

Genstart af Growatt systemet

Her kan du downloade datablade på systemet

Herunder følger link med vejledning til genstart af dit Growatt system


Growatt genstart

Mit system går i standby om morgenen

Hvorfor går mit system i standby om morgenen?

Det der sker er at systemet skifter fra ikke-PV til PV mode. Processen begynder så snart der registreres PV effekt fra panelerne, men til at starte med er der endnu ikke spænding nok på panelerne til at inverteren kan fungere, i stedet for at melde systemfejl med "Low PV Voltage", så går systemet på midlertidigt standby og afventer at effekten fra panelerne stabiliseres, så der ikke opstår fejl med "Low PV Voltage".


Det er således et udtryk for at systemet faktisk virker som det skal.


Mit system går i standby om morgenen

Datablad på Growatt systemet

Her kan du downloade datablade på systemet

Produktion og egetforbrug er 0

Produktion og egetforbrug vises som 0 værdier i appen?

Dette skyldes en softwarefejl fra Growatts side. Anlægget producerer stadig, hvilket kan aflæses via displayet på inverteren.


Problemet kan løses via en opdatering som Growatt kan udføre.


Der skal blot oprettes en service-sag her på siden, så sætter vi Growatt igang med opdateringen.


Produktion og egetforbrug er 0

Hvorfor eksporterer anlægget strøm?

Hvorfor eksporterer mit anlæg strøm imens mit batteri aflades?

Når man oplever dette skyldes det typisk måler-forsinkelser og Growatt systemet der reagerer langsomt.


De data man kan se opdateres hvert 5 min. og her kan der være forsinkelser i de data der kan ses i øjeblikket


Brug dags-opgørelserne fremfor øjebliks-tal som pejlesnor for om anlægget fungerer som det skal.


Hvorfor eksporterer anlægget strøm?

Fandt du ikke hvad du søgte?

Prøv spørgsmål generelt

Generelle spørgsmål

Her finder du svar på generelle spørgsmål i forbindelse med dit solcelleanlæg

Jeg har bestilt et solcelleanlæg

Jeg har lavet en aftale om et solcelleanlæg - hvad sker der så nu?

Linket herunder giver dig adgang til en kort guide der beskriver de få simple steps vi har inden du får dit solcelleanlæg:


Intro guide før opsætning

Underskriv fuldmagt

Jeg skal underskrive en fuldmagt, hvor finder jeg den?

Via linket herunder får du adgang til fuldmagten. Du skal blot følge vejledningen.


Fuldmagt

Køb af overskudsstrøm

Her finder du info om de selskaber der køber overskudsstrøm

Via linket herunder finder du info om de selskaber der er godkendt til at købe dit overskydende solcellestrøm.


Betaling for overskuds-solcellestrøm


Dit GSRN nummer skal bruges hvis du ønsker at modtage betaling for din overskuds solcelleproduktion. Du kan kontakte en produktionselleverandør og indgå en aftale. Du finder listen med produktionselleverandører her:


energinet.dk/El/Elmarkedet/
Produktionselleverandoer/
Oversigt-over-produktionselleverandoerer


GSRN nummer


Hvis ikke du selv har modtaget dit GRSN nummer på mail eller via eBoks, kan du kontakte dit netselskab for at få oplyst dit GSRN nummer. Du kan finde dit netselskab her:


www.danskenergi.dk/vejledning/
nettilslutning/find-netselskab

Køb af overskudsstrøm

Hvordan får jeg mit GSRN nummer

Du får dit GSRN nummer via dit netselskab, se yderligere forklaring her

Elselskabet som du modtager din elregning fra er ikke det samme som dit netselskab. Dit netselskab leverer strømmen til din husstand og afregner dette med dit elselskab.


Det er dit netselskab der tildeler dit solcelleanlæg sit unikke nr. (GSRN nummeret), som du skal bruge hvis du ønsker af lave en aftale med et selskab der ønsker at købe din overskuds-solcellestrøm.


Hvis du er i tvivl om hvem dit netselskab er, kan du finde dit netselskab via følgende link :


https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

Hvordan får jeg mit GSRN nummer?

Hvem er mit netselskab?

Her finder du info om dit netselskab

Elselskabet som du modtager din elregning fra er ikke det samme som dit netselskab. Dit netselskab leverer strømmen til din husstand og afregner denne med dit elselskab.


Det er dit netselskab der tildeler dit solcelleanlæg sit unikke nr. (GSRN nummeret), som du skal bruge hvis du ønsker af lave en aftale med et selskab der ønsker at købe din overskuds-solcellestrøm.


Hvem er mit netselskab?

Udvidet handelsbetingelser

Udvidet handelsbetingelser

Herunder beskrives betingelserne forbundet med dit tilbud/køb hos Viasol, som privat kunde. Indeværende betingelser kommer i forlængelse af Viasols generelle handelsbetingelser, hvor der i respektive punkter henvises til særskilte aftaler mellem Sælger (Viasol) og Kunden, i forbindelse med en handel


Handelsbetingelser

Der er opstået en skade

En skade er forekommet under levering, montering eller installation

Det hænder når man har at gøre med håndværk og tunge produkter at der opstår en skade – det er meget beklageligt. Hvis ansvaret ligger hos os, vil vi selvfølgelig udbedre skaden.


Opret en servicesag og vedhæft et billede af skaden – så vil vi tage kontakt til dig med den videre process.


Opret en servicesag her.

Skal jeg have skiftet måler?

Du skal sikre at du har installeret en summationsmåler

Når du får installeret et solcelleanlæg er du berettiget til at få installeret en summationsmåler hvis du ikke allerede har dette. Summationsmåleren sørger for at summere produktion og forbrug ud på alle 3 faser i huset, således at du får mest muligt ud af dit solcelleanlæg. Vejl. pris for udskiftning er ca. 1.600 DKK som du vil blive opkrævet af netselskabet der dækker dit område.


Kontakt dit netselskab og få dem til at skifte din måler til en summationsmåler.


Du kan finde dit netselskab her:

www.danskenergi.dk/vejledning/
nettilslutning/find-netselskabDu kan læse mere omkring summationsmåler via linket herunder:

Skal jeg have skiftet måler?

Regning fra netselskabet?

Jeg har modtaget en regning fra netselskabet?

Det fremgår af din aftale med os at der forekommer en engangsbetaling til dit netselskab. Det er beskrevet i din aftale således:


OBS:


– Ved oprettelse af mikro VE anlæg, forkommer der et administrationsgebyr fra din eldistributør: Vejl. Pris: 1.800 kr.


– Hvis du skal have udskiftet fasemåler til summationsmåler, kan der være en udskiftningspris: Vejl. Pris: 1.600 kr.


Begge omkostning er IKKE dækket af nærværende tilbud.


Regning fra netselskabet?

Montagevejledning til selvmontage

Find montagevejledninger herunder

Hvis man har valgt løsning med selvmontage, er det naturligvis en selvfølge at man har indsigt i hvordan et solcelleanlæg skal monteres.


Herunder kan du finde lidt hjælp og vejledning til at udføre montagen på taget:


Strengning af solcellepaneler på inverteren –


Strengningsoversigt_011

Standard montage – Tag med hældning – generelt –


www.youtube.com/watch?v=JTuJpEVrvcQ

Montagevejledning til selvmontage

Er jeg tilmeldt afregningsgruppe 2 eller 3?

Herunder følger beskrivelse af afregningsgruppe 2 og 3

For at følge reglerne, og sikre vores kunder mod fejlagtige tilmeldinger, tilmelder vi altid i gruppe 3 (øjebliksafregning).


Regler hos Skat og Energinet


Efter dialog med Skat og Energinet har begge bekræftet, at der siden 2017 ikke har været mulighed for at søge om anlæg hvor forlods modregning ved el-opvarmning er muligt. (Havde man søgt i 2017, så havde man 2 år til at tilslutte sit solcelleanlæg. Derfor er de seneste anlæg hvor dette er muligt installeret i 2019).


Viasol har dialog med skattestyrelsen og Energinet som administrerer Datahub og meddeler info omkring anlæg til Skat. Skat bekræftede, at der ikke er lovhjemmel til forlods modregning efter ændring af 2017 (da EAL blev ændret i 2016). Energinet har meddelt, at det slet ikke er muligt, da Energinet selv kontrollerer de tilmeldte anlæg og sender info videre til Skat via Datahub.


Dvs. uanset om du som kunde bliver tilmeldt gruppe 2 eller 3 i dag, vil du altså IKKE kunne forlods modregne 4.000 kWh. "Det der bliver henvist til på diverse online medier bl.a. Facebook, er således forældet praksis baseret på gammel lovgivning"


Yderligere argumentation for valg af gruppe 3


Under afregningsgruppe 3 kan man være sikker på ikke at skulle betale højere abonnement fra Forsyningsselskabet, hvilket kan være tilfældet ved gruppe 2 (timeafregning)


Samtidig skal man ikke ansøge om tilladelse til opsætning af solcelleanlægget, hvilket er en bureaukratisk proces med 2 ansøgningsrunder både før og efter installationen.


Gruppe 3 giver mulighed for salg af overskudsstrøm fra solcelleanlægget


Hvis man vælger gruppe 2 (Timeafregning), er der 2 væsentlige ting man skal være opmærksom på.

  • Det koster typisk et årligt tillæg, i form af et højere abonnement fra Forsyningsselskabet, hvilket gør at denne løsning ikke er fordelagtig (Der kan naturligvis være undtagelser hvor der ikke opkræves et højere abonnement i øjeblikket, men derimod vil der således ofte være højere tilslutning/oprettelses- afgift). Man kan altid forhøre sig hos sit Forsyningsselskab omkring prisen for det højere abonnement.

  • Gruppe 2 kræver forudgående tilsagn fra Energistyrelsen og man skal derfor ansøge energistyrelsen om tilladelse inden man påbegynder installationen af et nyt solcelleanlæg på gruppe 2, og der skal søges igen om endelig tilladelse efter installationen er udført. Her ligger der selvsagt en risiko for at anlægget ikke godkendes efterfølgende.

Er jeg tilmeldt afregningsgruppe 2 eller 3?

Opret en servicesag

Fandt du ikke hvad du søgte på support portalen, kan du oprette en specifik servicesag her.


OBS: Der er lige nu længere svartid, grundet mange henvendelser som følge af energikrisen.


Interesseret i et nyt tilbud?

Er du landet forkert her på service portalen og ønsker at blive kontaktet vedr. et nyt eller eksisterende tilbud?

Kontakt os allerede i dag, så vender en af vores konsulenter hurtigt tilbage.
IMAGE MISSING