Velkommen til support portalen

Find svar på dine tekniske spørgsmål og udfordringer her på Viasols support portal. 

Vælg en overordnet kategori, så løser vi problemet sammen med dig.

Hvilket produkt oplever du problemer med?

Vælg en kategori herunder for at finde løsningen på din tekniske udfordring.

Er der forekommet en skade ved levering eller montering, så opret en sag her.  

STATUSMEDDELELSE:

Grundet energikrisen, er der på nuværende tidspunkt længere svartid. Servicesager hvor vi er nødt til at inddrage vores samarbejdspartnere (f.eks. vedrørende garantisager), vil tage desto længere tid at få svar på – dette da de, ligesom alle led i resten af branchen, er under enormt pres.

Sonnen hybridanlæg

Her finder du svar på tekniske spørgsmål vedr. Sonnen

Introduktion til Sonnen

Hvordan fungerer Sonnen anlægget?

For at hjælpe dig med at komme ordentligt i gang med dit solcelleanlæg, har vi udarbejdet en introduktions guide som giver dig et overblik over hvordan din batteribank fungerer.

Find introduktionsguiden her: https://www.viasol.dk/wp-content/uploads/Introduktion-Sonnen.pdf

Batteri

Mit batteri starter først opladning sent på dagen?

 Det er Sonnens forecast funktion der er aktiveret. Denne funktion er med til at optimere økonomien for anlægget hvis man får afregning for sin overskudsproduktion af solcellestrøm via sit elselskab.

Nedenfor følger uddybende beskrivelse:

Der ligger en begrænsning på feed-in på 3.68kW når man har et 1-faset system ved lovkrav.

Hvis man derfor producerer 4.5 kW, har et fuldt opladt batteri (SOC 100%) og forbruger 0.5 kW i huset ville man reelt kunne eksportere 4 kW (feed-in), men feed-in er begrænses til 3.68 kW.

Sonnen forecast funktionen kobler dit forbrugsmønster sammen med vejrdata. Sonnen systemet vurderer således om det giver mening først at starte med at lade batteriet senere på dagen, da systemet kan forudsige om du vil opnå et fuldt batteri alligevel. Således optimeres feed-in til nettet og den mængde strøm der evt. vil blive ramt af begrænsningen på feed-in på 3,68 kW minimeres.

Funktionen kan slås fra hvis man ikke ønsker denne. Gør man dette vil batteriet starte med at lade fra starten af dagen så snart der er excess power (overskudsproduktion i forhold til forbrug)

Jeg ønsker forecast funktionen slået fra

Det er muligt at deaktivere Forecast funktionen via Sonnens internetportal eller ved at oprette en servicesag nederst på vores supportside, hvor du blot angiver dine relevante oplysninger og din forespørgsel om deaktivering af funktionen.

Ønsker du selv at deaktivere funktionen, gøres dette ved at følge guiden nedenfor, eller downloade den her:

https://www.viasol.dk/wp-content/uploads/2022/06/Forecast.pdf

1. Tilgå Sonnens konfigurationsportal

Vi anbefaler at der benyttes enten PC, Mac, Chromebook (el. lign) for at tilgå portalen og derved få adgang til de nødvendige indstillinger. Vær opmærksom på at den enhed du benytter til at tilgå portalen også skal være tilkoblet samme net som Sonnen enheden selv.

1.1 Skriv følgende webadresse i din internetbrowser: https://find-my.sonnen-batterie.com.

2.1 Tryk da på ”Configure Assistant 2.0” og indtast følgende login informationer:

User:                            user
Password:                   sonnenUser3552

2. Deaktiver Forecast

2.1 Navigér til ”Settings” under ”Menu” i venstre side af portalen.

2.2 Under settings finder du sektionen ”Weather forecast”. Denne funktionen er aktiveret fra fabrikken, men kan deaktiveres ved at trykke på ”Disable”.

 

Overvågning via App og Computer 

Jeg mangler adgang til overvågningen

My For at få adgang til dit Sonnen system skal du blot registrere dig som bruger via computer og app (MySonnen).

Følg vejledningen herunder eller benyt linket:

Sonnen overvågning opret login

Via PC/Mac:

 1. Benyt link: my.sonnen.de       (https://account.sonnen.de/users/sign_in)
 2. Vælg registrer som vist nedenfor og indtast din email

[jpg-to-webp output image]

OBS! Her skal bruges din email (Samme email som installatøren har fået oplyst af dig og brugt  ved installationen af anlægget)
Via app:

 1. Download MySonnen App
 2. Åben App’en og vælg registrer som vist nedenfor og indtast din email.

(Vigtigt! Samme email som installatøren har benyttet ved installationen)

Introduktion til MySonnen Appen

sonnen-appen MySonnen viser dig alle dine energidata på farten! Du kan følge alt på din telefon, herunder   solcelleproduktionen, husstandens forbrug, samt batteriets ladestand.

Hvis du har installeret en ekstra inverter kan du aflæse den totale produktion fra hele anlægget via din MySonnen app.

For at downloade appen skal du blot søge efter “my sonnen” på din Google Play-butik eller App Store.

Følg vejledningen beskrevet herunder eller via linket

Introduktion til My Sonnen App

 

 

 

Forklaring af udtryk angivet i MySonnen appen:

Production                      = Produktion fra solceller i kW

Consumption                  = Husstandens forbrug i kW

Sonnen battery               = Batteriet ladning/afladning i kW

State of charge                = Batteriets ladestand i %

Independence i %           = Hvor meget af dit forbrug er dækket af din solcellestrøm

Grid Buy i %                     = Hvor meget strøm køber du på nettet

Self consumption i %     = Hvor meget af din solcellestrøm forbruger du selv

Grid feed-in i %               = Hvor meget af din solcellestrøm sender du ud på elnettet

 

Mit anlæg er offline

Jeg kan ikke følge min produktion på anlægget

Hvis dit sonnenBatterie ikke længere har forbindelse til internettet, kan det hjælpe at genstarte internet routeren. Se evt. din brugervejledningen til din router for at få oplysninger om hvordan du gør dette. Ellers skal du forsøge at frakoble routeren fra strømforsyningen og derefter tilslutte strømkablet igen efter 5 min.

Løser dette ikke problemet, kan du forsøge at reetablere forbindelsen til routeren ved at trykke på guiden nedenfor og følge den:

Anlæg offline (Sonnen)

Genstart af Sonnen

En genstart løser langt de fleste problemer

Genstart af sonnen systemet er altid første skridt hvis der opstår problemer med anlægget. Vejledningen til genstart finder du ved at trykke på linket forneden:

 Genstart anlæg (Sonnen)

Mit anlæg lyser blåt / gult / rødt

Hvad betyder lyset i logoet på mit anlæg?

sonnen eclipse (cirklen over sonnen logoet) fungerer som statusindikator for dit sonnenBatterie. Lyset er pulserende og varierer derfor i styrke.

Farven gør det nemmere for dig at finde ud af, om der er et problem med batteriet, og om der er behov for fejlfinding. Nedenfor finder du en enkel vejledning i de forskellige farvers betydning, og de første trin, du kan tage for at løse problemet.

Bemærk, genstart af SonnenBatteriet er altid første step for at få anlægget tilbage i drift igen. Se vejledning til Genstart af Sonnen her på siden.

Farveindikation

1. Blåt

Normal betjeningstilstand for systemet.

 

2. Gult

Ingen internetforbindelse. Anlægget er ikke afhængig af internetforbindelse for at producere, du kan blot ikke følge med på overvågningen, og derfor er det ikke et akut problem.

Kontroller, at internetforbindelsen fungerer i huset. Følg endvidere vejledningen her på siden, Mit anlæg er offline.

 

3. Rødt

Problem registreret: Genstart systemet. Hvis det ikke løser problemet, udfyld service sag her på siden og du vil blive kontaktet mht. service.

Download vejledning til genstart her:

Sonnen Eclipse & Genstart

 

 

Køb af strøm fra nettet (Time of Use)

Hvordan indstiller jeg til køb af billig strøm?

Time of Use funktionen gør det muligt at vælge et specifikt tidsrum på dagen, hvor batteriet tvinges til at oplade fra elnettet. Dette kan især være brugbart hvis man ønsker at købe strøm på tidspunkter hvor priserne af lave, til brug når de igen er høje.

For at indstille denne funktion, skal du blot følge de nedenstående trin.

1. Tilgå Sonnens konfigurationsportal

Vi anbefaler at der benyttes enten PC, Mac, Chromebook (el. lign) for at tilgå portalen og derved få adgang til de nødvendige indstillinger. Vær opmærksom på at den enhed du benytter til at tilgå portalen også skal være tilkoblet samme net som Sonnen enheden selv.

1.1 Skriv følgende webadresse i din internetbrowser: https://find-my.sonnen-batterie.com/ 

1.2 Tryk da på “Configure Assistant 2.0” og indtast følgende login informationer.

User:                      user

Password:             sonnenUser3552

2. Find Time of Use

2.1 Navigér til “Settings” under “Menu” i venstre side af portalen.

2.2 Under settings finder du sektionen “Operating Mode” som indeholder funktionen “Time-of-Use”.

2.3 Dernæst trykkes der på “Add new charge event”.

3. Indstil Time of Use

3.1 Efter step 2.3 skulle ”Configure charging” menuen gerne vises. Her angives et tidsrum hvor batteriet oplader fra nettet, med udgangspunkt i for hvornår batteriet starter med at oplade fra elnettet (Start) og et tidspunkt for hvornår batteriet stopper med at oplade (End).

3.2 Dernæst indstilles ”Max. Power from grid”. Denne funktion angiver størrelsen på effekten (W) som batteriet lader med i dette tidsrum. Vi anbefaler at sætte denne til det maksimale ved at føre slideren helt til højre (ønsker man derimod at indstille batteriet til hverken at op- eller aflade, kan denne sættes til 0).

 

 

3.3 Tryk nu på ”apply” som foroven og herefter på ”Save schedule”, som det ses under step 2.3. Indstillingen skulle nu være gemt.

 

 

 

Hvorfor sender mit anlæg strøm på nettet?

Mit anlæg sender og trækker strøm fra nettet, hvorfor det?

Selv når anlægget kører optimalt vil man kunne opleve meget små værdier af tilgang eller afgang til elnettet.

 • Anlægget fungerer helt lavpraktisk således:
  • Når der er solcelleproduktion, sender Sonnen systemet en minimal mængde strøm ud mod elnettet for at blokere strømmen fra elnettet i at komme ind i husstanden. På samme måde kan man opleve at der trækkes en minimal mængde strøm fra nettet for at blokere batteriet fra at sende strøm ud på nettet.
 • Selvom Sonnen systemet har en meget hurtig reaktionstid, kan der opstå korte ”spikes”, hvis man f.eks. starter en elkedel der lynhurtigt suger strøm, hvor Sonnen systemet ikke reagerer præcis på samme tid, men sekunder efter.
 • Sonnen Systemet lader og aflader med op til 2,5 kW hvis man har 5 kW batteri. Hvis man har 7,5 kW batteri eller mere lader og aflader batteriet med op til 3,3 kW. Dvs. der kan forekomme tidspunkter hvor solcellerne producerer mere end der kan forbruges i husstanden og lades på batteriet, og her vil overskudsproduktion blive sendt ud på nettet.
 • Yderligere skal der altid indregnes en usikkerhed på målinger/visninger pga. tidsforskydning af målt og vist data.

 

 • En anden ting man kan opleve i de mørke vintermåneder er, at batteriet selv foretager en opladning fra elnettet. Dette sker typisk efter 30 dage hvor batteriet ikke har været ladet i nogen nævneværdig grad. Dette sker automatisk og som en del af vedligeholdelsen af batterierne. Den strøm der er hentet fra nettet forbruges blot efterfølgende i husstanden når der registreres forbrug.

Mit anlæg sender og trækker strøm fra nettet, hvorfor det? 

Hvordan fungerer Sonnen systemet

Her følger en generel forklaring af systemets funktion

Max Solcellestrøm                                               6,5 kW

Max ladning / afladning af batteri                    3,3 kW

Max solcellestrøm til forbrug og net                3,68 kW

Max solcellestrøm direkte til net            3,68 kW

Begrænsninger på Sonnen systemet

Unik og optimal udnyttelse med Sonnens intelligente styring:

Hele produktionen på 6,5 kW kan bruges.

Eksempel 1. Direkte forbrug på 3,68 kW i huset og overskud på 1,9 kW lades på batteriet

Eksempel 2. Direkte forbrug på 3,2 kW i huset og overskud på 3,3 kW lades på batteriet

Generelt omkring systemet:

Hybrid-inverteren er speciel fordi batteriet sidder på samme side som panelerne. Det giver et mindre systemtab og dermed en større effektivitet, og er en betydeligt mere rentabel løsning end at have et batteri ved siden af sit solcelleanlæg (kaldet et AC-batteri).

Batteriet i sig selv kan maksimalt sende 3,3 kW ud af gangen, så hvis der ikke er nogen produktion fra panelerne, så vil man maksimalt kunne hive 3,3 kW ud af systemet direkte fra batteriet, selvom inverteren i teorien kan klare 3,68kW.

Generel forklaring af systemet

Mit system lader ikke på batteriet?

Mit system er lige blevet sat op, og det lader ikke på batterierne?

Når anlægget lige er blevet installeret og idriftsat, starter batterierne med at kalibrere. Det betyder blot at batterierne synkroniseres med hinanden således at anlægget kan lade og aflade optimalt. Denne proces kan tage op til 24 timer.

OBS! En klar fordel ved Sonnen Systemet frem for andre batterisystemer er således også her at man altid på et senere tidspunkt kan udvide sin batterikapacitet med flere batterier da batterierne kan synkroniseres.

Mit system er lige blevet sat op, og det lader ikke på batteriet? 

Datablad på sonnen systemet

Her finder du datablad på Sonnen systemet

Downloade datablad via linket herunder

Datasheet_hybrid_9.53_RoW

 

 

Appen viser at der lades på batteri fra nettet?

Forkert billede kan opstå i Appen under Live state

Sonnens app er ikke indkodet til den danske begrænsning med 3.68 kW. Derfor kan der opstå et forkert billede under Live state i Sonnen app’en.

Billedet herunder er et eksempel på netop denne forkert visning. App’en registrerer at forbruget er højere end produktionen, og derfor viser den en animation af at hele produktionen bliver sendt ud i huset. I virkeligheden sendes 3.68 kW ud i huset og 1 kW sendes på batteriet.

Sonnen registrerer at der lades 1 kW på batteriet, men fordi systemet tror hele produktionen sendes ud til forbrug i huset konkluderer Appen at de 1 kW til batteriet kommer fra nettet, så det viser App animationen.

Den korrekte APP animation skulle vise produktionen fordele sig ud på huset og batteriet, og importen fra nettet skulle alene gå til huset uden at være delt.

Anlægget kører således som det skla det er kun APP’en der i animationen viser fordelingen forkert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkert billede kan opstå i appen under ‘Live state’

Fandt du ikke hvad du søgte?

Prøv spørgsmål generelt

Huawei hybridanlæg

Her finder du svar på tekniske spørgsmål vedr. Huawei

Downloads (datablade, manualer, mm.)

Her kan du downloade datablade på systemet

Batteri

Huawei LUNA 2000:

Huawei Batteri_Luna2000

Inverter

Huawei 2-6KTL-L1:

Huawei Inverter_2-6KTL-L1_Datablad

Huawei 3-10KTL-M1:

Huawei Inverter_3-10KTL-M1_Datablad

Her kan du downloade brugermanualer til systemet

Køb af strøm fra elnettet (Time of Use)

Indstilling af Time of Use

Time of Use (ToU) funktionen gør det muligt at vælge et specifikt tidsrum på dagen, hvor batteriet tvinges til at oplade fra elnettet. Dette kan især være brugbart hvis man ønsker at købe strøm på tidspunkter hvor priserne af lave, til brug når de igen er høje.

For at indstille denne funktion, skal du blot følge guiden i nedenstående link:

Guide til Time of Use (Huawei)

Indhold er på vej…

Indhold på vej....

Fandt du ikke hvad du søgte?

Prøv spørgsmål generelt

Growatt hybridanlæg

Her finder du svar på tekniske spørgsmål vedr. Growatt

growatt batt og inv

Inverteren er offline

Jeg kan ikke få angang til overvågningen

Måske du har skiftet internet udbyder eller der er noget ander der har ændret sig i din opsætning.

Du kan genskabe forbindelsen til Growatt overvågningen (ShinePhone) ved at lave en genstart af forbindelsen. Du skal slåedes blot klikke på linket herunder og følge vejledningen.

2. Growatt inverteren er offline_reset WIFI_vejledning_Privat kunde

Opsætning af overvågning

Hvordan opsætter jeg overvågningen via ShinePhone appen

For at udføre opsætningen af overvågningen via ShinePhone skal du blot klikke på linket herunder og følge vejledningen.

1. Veljedning til opsætning af Growatt Shinephone_APP_Privat kunde

Genstart af Growatt systemet

Hvordan genstarter jeg mit Growatt system

Herunder følger link med vejledning til genstart af dit Growatt system.

Growatt genstart

Mit system går i standby om morgenen

Hvorfor går mit system i standby om morgenen?

Det der sker er at systemet skifter fra ikke-PV til PV mode. Processen begynder så snart der registreres PV effekt fra panelerne, men til at starte med er der endnu ikke spænding nok på panelerne til at inverteren kan fungere, i stedet for at melde systemfejl med ”Low PV Voltage”, så går systemet på midlertidigt standby og afventer at effekten fra panelerne stabiliseres, så der ikke opstår fejl med ”Low PV Voltage”.

Det er således et udtryk for at systemet faktisk virker som det skal.

 Mit system går i standby om morgenen

Datablad på Growatt systemet

Her kan du downloade datablade på systemet

Produktion og egetforbrug er 0

Produktion og egetforbrug vises som 0 værdier i appen?

Dette skyldes en softwarefejl fra Growatts side. Anlægget producerer stadig, hvilket kan aflæses via displayet på inverteren.

Problemet kan løses via en opdatering som Growatt kan udføre.

Der skal blot oprettes en service-sag her på siden, så sætter vi Growatt igang med opdateringen.

Produktion og egetforbrug er 0

Hvorfor eksporterer anlægget strøm?

Hvorfor eksporterer mit anlæg strøm imens mit batteri aflades?

Når man oplever dette skyldes det typisk måler-forsinkelser og Growatt systemet der reagerer langsomt.

De data man kan se opdateres hvert 5 min. og her kan der være forsinkelser i de data der kan ses i øjeblikket.

Brug dags-opgørelserne fremfor øjebliks-tal som pejlesnor for om anlægget fungerer som det skal.

Hvorfor eksporterer anlægget strøm?

Fandt du ikke hvad du søgte?

Prøv spørgsmål generelt

Generelle spørgsmål

Her finder du svar på generelle spørgsmål i forbindelse med dit solcelleanlæg

Jeg har bestilt et solcelleanlæg

Jeg har lavet en aftale om et solcelleanlæg - hvad sker der så nu?

Linket herunder giver dig adgang til en kort guide der beskriver de få simple steps vi har inden du får dit solcelleanlæg:

Intro guide før opsætning

Udfyld montagelink

Jeg skal udfylde montagelinket, hvor finder jeg det?

Via linket herunder får du adgang til montagelinket. Du skal blot følge vejledningen.

Montagelink

Underskriv fuldmagt

Jeg skal underskrive en fuldmagt, hvor finder jeg den?

Via linket herunder får du adgang til fuldmagten. Du skal blot følge vejledningen.

Fuldmagt

Køb af overskudsstrøm

Her finder du info om de selskaber der køber overskudsstrøm

Via linket herunder finder du info om de selskaber der er godkendt til at købe dit overskydende solcellestrøm.

Betaling for overskuds-solcellestrøm

Dit GSRN nummer skal bruges hvis du ønsker at modtage betaling for din overskuds solcelleproduktion. Du kan kontakte en produktionselleverandør og indgå en aftale. Du finder listen med produktionselleverandører her:

www.energinet.dk/El/Elmarkedet/Produktionselleverandoer/Oversigt-over-produktionselleverandoerer

GSRN nummer

Hvis ikke du selv har modtaget dit GRSN nummer på mail eller via eBoks, kan du kontakte dit netselskab for at få oplyst dit GSRN nummer. Du kan finde dit netselskab her:

www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

Køb af overskudsstrøm

Hvordan får jeg mit GSRN nummer

Du får dit GSRN nummer via dit netselskab, se yderligere forklaring her

Elselskabet som du modtager din elregning fra er ikke det samme som dit netselskab. Dit netselskab leverer strømmen til din husstand og afregner dette med dit elselskab.

Det er dit netselskab der tildeler dit solcelleanlæg sit unikke nr. (GSRN nummeret), som du skal bruge hvis du ønsker af lave en aftale med et selskab der ønsker at købe din overskuds-solcellestrøm.

Hvis du er i tvivl om hvem dit netselskab er, kan du finde dit netselskab via følgende link :

www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

 Hvordan får jeg mit GSRN nummer? 

Hvem er mit netselskab?

Her finder du info om dit netselskab

Elselskabet som du modtager din elregning fra er ikke det samme som dit netselskab. Dit netselskab leverer strømmen til din husstand og afregner denne med dit elselskab.

Det er dit netselskab der tildeler dit solcelleanlæg sit unikke nr. (GSRN nummeret), som du skal bruge hvis du ønsker af lave en aftale med et selskab der ønsker at købe din overskuds-solcellestrøm.

Viasol har et samarbejde med netselskabet Nettopower. Samarbejdet sikrer at du altid får dig en gunstig aftale, så du får mest muligt ud af din overskydende solcellestrøm.

Læs mere om Nettopower her: https://www.nettopower.dk/

Hvem er mit netselskab? 

Der er opstået en skade 

En skade er forekommet under levering, montering eller installation

Det hænder når man har at gøre med håndværk og tunge produkter at der opstår en skade – det er meget beklageligt. Hvis ansvaret ligger hos os, vil vi selvfølgelig udbedre skaden.

Opret en servicesag og vedhæft et billede af skaden – så vil vi tage kontakt til dig med den videre process.

Opret en servicesag her. 

Skal jeg have skiftet måler?

Du skal sikre at du har installeret en summationsmåler

Når du får installeret et solcelleanlæg er du berettiget til at få installeret en summationsmåler hvis du ikke allerede har dette. Summationsmåleren sørger for at summere produktion og forbrug ud på alle 3 faser i huset, således at du får mest muligt ud af dit solcelleanlæg. Vejl. pris for udskiftning er ca. 1.600 DKK som du vil blive opkrævet af netselskabet der dækker dit område.

        Kontakt dit netselskab og få dem til at skifte din måler til en summationsmåler.

Du kan finde dit netselskab her: www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

 

Du kan læse mere omkring summationsmåler via linket herunder:

www.viasol.dk/2020/10/15/1-eller-3-faset-inverter-gor-det-en-forskel-summationsmaler

Skal jeg have skiftet måler? 

Regning fra netselskabet?

Jeg har modtaget en regning fra netselskabet?

Det fremgår af din aftale med os at der forekommer en engangsbetaling til dit netselskab. Det er beskrevet i din aftale således:

OBS:
– Ved oprettelse af mikro VE anlæg, forkommer der et administrationsgebyr fra din eldistributør: Vejl. Pris: 1.800 kr.

– Hvis du skal have udskiftet fasemåler til summationsmåler, kan der være en udskiftningspris: Vejl. Pris: 1.600 kr.

Begge omkostning er IKKE dækket af nærværende tilbud.

Regning fra netselskabet? 

Hvor angiver jeg håndværkerfradraget?

Her finder du vejledning til at angive dit håndværkerfradrag

Du skal selv angive håndværkerfradrag på din årsopgørelse. Det ligger under rubrik 460. Her kan du lægge jeres udgift til montage og el-arbejde ind. De står angivet på den faktura du har modtaget fra os – husk at tilføje momsen på beløbene. Mere info kan findes på Skats hjemmeside.

www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

 

 

Montagevejledning til selvmontage

Find montagevejledninger herunder

Hvis man har valgt løsning med selvmontage, er det naturligvis en selvfølge at man har indsigt i hvordan et solcelleanlæg skal monteres.

Herunder kan du finde lidt hjælp og vejledning til at udføre montagen på taget:

Strengning af solcellepaneler på inverteren –

Strengningsoversigt_011

Standard montage – Tag med hældning – generelt –

www.youtube.com/watch?v=JTuJpEVrvcQ

Standard montage – Tag med hældning – tegl –

www.youtube.com/watch?v=oQz0EqHq38o

Montagevejledning til selvmontage

Er jeg tilmeldt afregningsgruppe 2 eller 3?

Herunder følger beskrivelse af afregningsgruppe 2 og 3

For at følge reglerne, og sikre vores kunder mod fejlagtige tilmeldinger, tilmelder vi altid i gruppe 3 (øjebliksafregning).

Regler hos Skat og Energinet

Efter dialog med Skat og Energinet har begge bekræftet, at der siden 2017 ikke har været mulighed for at søge om anlæg hvor forlods modregning ved el-opvarmning er muligt. (Havde man søgt i 2017, så havde man 2 år til at tilslutte sit solcelleanlæg. Derfor er de seneste anlæg hvor dette er muligt installeret i 2019).

Viasol har dialog med skattestyrelsen og Energinet som administrerer Datahub og meddeler info omkring anlæg til Skat. Skat bekræftede, at der ikke er lovhjemmel til forlods modregning efter ændring af 2017 (da EAL blev ændret i 2016). Energinet har meddelt, at det slet ikke er muligt, da Energinet selv kontrollerer de tilmeldte anlæg og sender info videre til Skat via Datahub.

Dvs. uanset om du som kunde bliver tilmeldt gruppe 2 eller 3 i dag, vil du altså IKKE kunne forlods modregne 4.000 kWh. “Det der bliver henvist til på diverse online medier bl.a. Facebook, er således forældet praksis baseret på gammel lovgivning”

Yderligere argumentation for valg af gruppe 3

Under afregningsgruppe 3 kan man være sikker på ikke at skulle betale højere abonnement fra Forsyningsselskabet, hvilket kan være tilfældet ved gruppe 2 (timeafregning)

Samtidig skal man ikke ansøge om tilladelse til opsætning af solcelleanlægget, hvilket er en bureaukratisk proces med 2 ansøgningsrunder både før og efter installationen.

Gruppe 3 giver mulighed for salg af overskudsstrøm fra solcelleanlægget

Hvis man vælger gruppe 2 (Timeafregning), er der 2 væsentlige ting man skal være opmærksom på.

 • Det koster typisk et årligt tillæg, i form af et højere abonnement fra Forsyningsselskabet, hvilket gør at denne løsning ikke er fordelagtig (Der kan naturligvis være undtagelser hvor der ikke opkræves et højere abonnement i øjeblikket, men derimod vil der således ofte være højere tilslutning/oprettelses- afgift). Man kan altid forhøre sig hos sit Forsyningsselskab omkring prisen for det højere abonnement.
 • Gruppe 2 kræver forudgående tilsagn fra Energistyrelsen og man skal derfor ansøge energistyrelsen om tilladelse inden man påbegynder installationen af et nyt solcelleanlæg på gruppe 2, og der skal søges igen om endelig tilladelse efter installationen er udført. Her ligger der selvsagt en risiko for at anlægget ikke godkendes efterfølgende.

Er jeg tilmeldt afregningsgruppe 2 eller 3?

"

Opret en servicesag

Fandt du ikke hvad du søgte på support portalen, kan du oprette en specifik servicesag her.

OBS: Der er lige nu længere svartid, grundet mange henvendelser som følge af energikrisen.

Interesseret i et nyt tilbud?

Er du landet forkert her på service portalen og ønsker at blive kontaktet vedr. et nyt eller eksisterende tilbud?

Kontakt os allerede i dag, så vender en af vores konsulenter hurtigt tilbage.

+45 7020 7474

kontakt@viasol.dk

Hejrevej 39, 3 sal
2400 København NV

Handelsbetingelser: Privat - Erhverv.

NYTÅRSKAMPAGNE

50% på alle batteriudvidelser i Januar måned! 

Hos Viasol tilbyder vi i hele januar måned 50% på alle batteriudvidelser, ved køb af et nyt hybridanlæg. 

Det gør det muligt at spare op mod 30.000 kr