»

Seneste blogs:


Grøn energi: Alt, du skal vide om bæredygtig energi

Author

Magnus Vöge

--IMAGE MISSING--

Grøn energi er energi, der kommer fra ressourcer, der er vedvarende – og som udleder minimale mængder CO2. Denne type energi udvindes fra vedvarende og uudtømmelige energikilder som sol,- og vindenergi, vandkraft, biomasse og termisk energi.

Satsningen på grøn energi er vigtig, hvis vi skal blive uafhængige af fossile brændsler.

I takt med at bekymringerne for klimaforandringer er stigende, er grøn energi også blevet prioriteret for forskere og beslutningstagere. Derfor sker der mange nye teknologiske fremskridt, når vi bevæger os mod en bæredygtig fremtid.  

Læs mere om grøn energi her

Hvad er grøn energi?

Grøn energi refererer til energiressourcer, der genereres fra vedvarende kilder, som ikke udtømmes eller udleder skadelige forurenende stoffer under produktion. Grønne energikilder er bæredygtige og har en minimal påvirkning på miljøet, sammenlignet med fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas.

Eksempler på grønne energikilder kan være solenergi, vindenergi, bioenergi og geotermi; dem vil vi dykke mere ned i her. 
 

3energy.webp

Solenergi

Solenergi er den energi, der genereres fra solens stråler. Solenergi udnyttes ved hjælp af solcellepaneler eller solfangere. Solcelleteknologien omdanner solens energi til elektricitet, hvor solfangerne bruges til at opvarme bygninger, og kombineres ofte med varmepumpe.  

Solcellerne består af fotovoltaiske celler, der består af halvledermaterialer. Når solens stråler rammer solcellepanelerne, frigives elektroner, og det genererer elektrisk strøm. Med solceller kan du altså få grøn energi hos dig selv.

Læs meget mere om solenergi her.

 

Vindenergi

Vindenergi udnytter kraften i vinden til at generere elektricitet. Vindenergi er en af de hurtigst voksende former for grøn energi, fordi de har potentiale til at levere store mængder ren elektricitet i større skalaer via vindmølleparker. I Danmark er der sket en stor udvikling af vindenergi - og vindmølleparkerne – og de bidrager til betydeligt til Danmarks samlede energiforsyning.

 

Geotermisk energi

Geotermisk energi udnytter varmen fra jordens indre til at lave elektricitet eller producere varme. Ved hjælp af varme fra jordens indre kan geotermiske varmepumper opvarme bygninger og husholdninger. Varmen fra det varme vand fra undergrunden kan blandt andet udnyttes til varmeforsyning i det danske fjernvarmesystem.

 

Biomasseenergi

Biomasseenergi udnytter organisk materiale som træflis, afgrøderester og dyremøg til at producere varme eller elektricitet. Danmark har også gjort store fremskridt hvad gælder biomasse og biogasproduktion og bioenergi udgør ⅔ af Danmarks forbrug af vedvarende energi.

 

Vandkraft

Vandkraft involverer udnyttelse af strømmende vand til at producere elektricitet. Det kan opnås gennem store dæmninger, der skaber et reservoir af vand, som drives gennem turbinegeneratorer, eller ved hjælp af mindre vandkraftværker på floder og vandløb.

Der findes også tidevand og bølgekraft som måder at opsamle kinetisk energi.
 

Er atomkraft grøn energi?

Atomkraft er en omstridt form for energiproduktion, og om den kan klassificeres som grøn energi, afhænger af den kontekst, man ser på det i. Der er mange bekymringer og udfordringer ved atomkraft – særligt når det gælder sikkerhed og håndtering af radioaktivt affald.

 

Hvor meget af Danmarks energi er grøn?

Ifølge tal fra Klima-,Energi- og Forsyningsministeriet, består 34% af Danmarks samlede energiforbrug af vedvarende energi. Og ifølge Dansk Energi, så var 80% af danskernes elforbrug dækket af grøn energi i 2020.

Hvordan bruges grøn energi?

Grøn energi kan anvendes på mange forskellige måder, alt afhængigt af typen af energikilde. 
Energien bruges blandt andet til at generere elektricitet og opvarme bygninger. Desuden spiller bæredygtig energi en vigtig rolle i at reducere transportsektorens miljøpåvirkning.

Offentlig transport som tog og busser kan fx drives af elektricitet fra vedvarende energikilder. Det samme gælder industrielle processer, landbrug og fødevareproduktion.

I hjemmet kan grøn energi bruges gennem installation af solpaneler, varmepumper eller jordvarme.

 

Hvorfor er grøn energi vigtig for vores fremtid?

Grøn energi er vigtig, fordi den hjælper med at reducere den mængde af drivhusgasser, som udledes i atmosfæren, hvilket kan bidrage til at mindske de klimaforandringer, som vi står over for. Desuden er grøn energi vigtig, fordi det er en bæredygtig og uudtømmelig energikilde, som ikke vil løbe tør, som fossile brændsler med tiden vil. Lige nu står energien for mere end tre fjerdedele af EU’s samlede udslip af drivshusgasser.

Der findes også en række økonomiske fordele ved grøn energi. De grønne teknologier og industrier skaber både jobs og økonomisk vækst.

Implementeringen af grøn energi kræver ofte investering i infrastruktur og teknologier, som kan udnytte og konvertere disse energikilder til brugbar energi – blandt andet ved at udbygge området for vind-og solenergi med vindparker og større arealer med solcelleanlæg.
 

FN’s verdensmål: Bæredygtig energi

Grøn energi spiller også en afgørende rolle i opfyldelsen af FN's verdensmål, som er en global dagsorden for bæredygtig udvikling inden 2030. Verdensmål 7 handler om at “sikre pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris”. Her er målet blandt andet at fremme den grønne omstilling og reducere afhængigheden af fossile brændsler.

Hvordan kan jeg blive mere grøn?

En måde at introducere en mere grøn hverdag, kan være at spare på strømmen og have fokus på energibesparelser generelt. Det kan være ved at energioptimere huset – enten at isolere boligen eller investere i et solcelleanlæg, som kan forsyne boligen med grøn elektricitet.

Hos Viasol forhandler de bedste solcelleanlæg på markedet. Kontakt os i dag og kom ét skridt nærmere en grønnere hverdag.

Lav din egen strøm med solceller

Gør som vores +5.000 kunder

Spar op til 70% på din elregning

Vi rådgiver, monterer og servicerer

IMAGE MISSING