»

Seneste blogs:


Solenergi – Hvad er solenergi og hvordan virker det?

Author

Magnus Vöge

--IMAGE MISSING--

Solenergi er energi, der genereres ved at udnytte solens stråler og er en af de største vedvarende energiressourcer vi har i dag, sammen med vindenergi.

Udnyttelsen af solenergi er ikke en ny opfindelse. Menneskeheden har udnyttet solens kraft i århundreder. Allerede i det gamle Grækenland og Romerriget blev solens varme brugt til at opvarme boliger og badehuse. I det 19. Århundrede begyndte forskere at eksperimentere med solceller og opdagede, at visse materialer kunne producere elektricitet, når det blev udsat for sollys.

I dag ser vi øget effektivitet og faldende priser på solcelleteknologi. Derfor ser fremtiden for solenergi lys ud – og vi kan forvente at se mange flere innovative løsninger, som kan udnytte og optimere energiproduktionen ved solceller.

I indlægget her vil vi udforske den spændende verden af solenergi - og den rolle solenergi spiller i at forme en bæredygtig fremtid. Læs mere om solenergi her

Hvad er solenergi?

Som nævnt, så er solenergi energi, der genereres af solens stråler. Solen er en uudtømmelig energikilde, og på en time kan strålerne i sig selv kunne give mere energi, end verdens befolkning bruger på et helt år. Derfor kan vi ved at konvertere solenergi til elektricitet og varme, nemmere reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og dermed mindske udledningen af drivhusgasser.

Læs mere om solcellens historie her

Hvordan virker solenergi?

Solenergi kan bruges og udnyttes ved hjælp af to primære teknologier: Solcelleanlæg og solvarmesystemer. Solcelleanlæg bruger fotovoltaiske celler til at omdanne sollys til elektricitet ved hjælp af halvledermaterialer, såsom silicium. Solvarmesystemer, derimod, bruger solens varme til at opvarme vand eller luft, der kan bruges til at opvarme boliger.

sun2power2heat

Solcellepaneler

Solcellepaneler er de mest almindelige redskaber til at udnytte solenergi. Som beskrevet, består solcellepanelerne af fotovoltaiske celler, der omdanner sollys til elektricitet ved hjælp af en halvlederprocess – typisk i et solcelleanlæg. Panelerne, lavet af silicium, kan nemt installeres på hustage og giver private husholdninger mulighed for at bidrage til den grønne dagsorden.

Typisk siger man, at solcellerne kan omdanne op til 20% af solens lys til elektricitet.

Læs mere om solceller her 

Solfangere

Solfangere bruger solens energi til at opvarme vand eller luft. Systemet består af solfangerne, som opsamler solens stråler og overfører den varme til opvarmning af vand eller huse. Solvarme er en effektiv måde at udnytte solenergi på.

Solenergiens mange fordele

Solenergi er en fordelagtig grøn teknologi. Med solenergi kan man reducere elregningen og øge hjemmets selvforsyning af vedvarende energi. Mange private husholdninger, virksomheder og offentlige institutioner har allerede installeret solcelleanlæg for at drage fordel af de mange fordele ved solenergi.

Fornybar og bæredygtig

Solenergi er en ren og miljøvenlig energikilde. Ved at bruge solens stråler til at producere elektricitet eller varme, undgår vi udledningen af skadelige drivhusgasser og luftforurening, der er forbundet med traditionelle energikilder som kul og olie. Solenergi er derfor afgørende for at bekæmpe klimaforandringer og bevare vores miljø til kommende generationer

Solenergi er en uudtømmelig kilde til energi. Solen skinner hver dag (også selvom det er overskyet) – og vil blive ved med at gøre det i milliarder af år fremover.

Økonomisk fordelagtigt

Selvom den indledende investering i solenergi kan synes høj, kan man ved at udnytte solenergien, på længere sigt opnå økonomiske fordele.Solenergi er en helt og aldeles gratis ressource – når først solcellepanelerne eller solfangere er installeret.

Der er ingen omkostninger forbundet med selve energiproduktionen, hvilket betyder, at man kan spare mange penge på elregningen ved at få etableret solcelleanlæg. Det er desuden også muligt at få udbetalt et pristillæg for den overskudsstrøm, den private solcelleejer sælger videre til elnettet. Læs mere her.

Fleksibel anvendelse

Solceller bliver traditionelt monteret på hustage og i solparker. Men i fremtiden kan solceller findes mange andre steder. Et nyt spændende område er integrerede solcelleløsninger, hvor solceller indarbejdes i byggematerialer som vinduer, facader og tagmaterialer. Det giver anledning til en mere æstetisk og pladsbesparende udnyttelse af solenergi.

En anden spændende udvikling er solcellebelagte køretøjer. Solceller kan monteres på taget eller karrosseriet af biler, busser og endda cykler for at generere strøm til køretøjets elektriske system.

Men hvor bliver overskydende solenergi af?

En udfordring ved solenergi har hidtil været, at den er tilgængelig i varierende mængder afhængigt af vejr, årstid og tidspunkt på dagen. Men med helt nye teknologier, som batteribanker, kan solenergi nu lagres og bruges til senere brug.

På en hverdag er solcelleanlægget mest effektivt de timer, hvor de fleste mennesker er på arbejde. Men med en batteribank tilkoblet solcelleanlægget, kan husstanden gøre brug af den indsamlede energi.

Læs mere om solcelleanlæg med batteri her.

Fremtidens solenergi

Solenergi er en af de mest fremtrædende og hurtigst voksende former for grøn energi.  Derfor kan solenergi være en del af løsningen, når Danmark i 2050 skal være selvforsynende med vedvarende energi.

Solenergi har af den grund fået mere opmærksomhed i Danmark. Det ses med stigende installation af solcelleanlæg på tagene af både private hjem og offentlige bygninger. Selvom solenergi udgør en mindre andel af den samlede energiproduktion, vokser sektoren støt og bidrager til diversificeringen af Danmarks energimix.

Ifølge Energistyrelsens solcelleopgørelse fra maj 2023, ligger den samlede solcellekapacitet nu på 3,2 GW. Samtidigt er der nettilsluttet flere nye solcelleanlæg i de første tre måneder af 2023 end i hele 2021.

New solar / old solar

Der er sket meget med solcelleteknologien de seneste 10 år. Solcellepaneler er blandt andet gået fra en maksimal ydeevne på 200 Wp til nu at være på det dobbelte. Og der er desuden sket mange forbedringer i holdbarhed og ydeevne i diffust lys, som har gjort det nemmere at gøre solenergi til en rentabel investering i Danmark.

Det skyldes blandt andet new solar teknologi som Shingled Cell-teknologien og innovative og intelligente energioptimeringsløsninger.

Hos Viasol kan du tilkoble din batteribank med den revolutionerende og intelligente energiløsning fra Heartbeat, som sørger for at husstandens energiforbrug bliver optimeret. Det betyder, at du både kan spare på energiforbruget og spare penge – uden selv at løfte en finger.

Læs meget mere om den smarte teknologi her.

Lav din egen strøm med solceller

Gør som vores +5.000 kunder

Spar op til 70% på din elregning

Vi rådgiver, monterer og servicerer

IMAGE MISSING